XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 2-4 czerwca 2017 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa i drużyna reprezentująca województwo śląskie zajęła 26 miejsce.

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

FINALIŚCI

Okręg  
Śląski Dawid Karolewski - 62,5 punktu
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu


Eliminacje okręgowe 
23 marca 2017 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg ŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW  Blok  B  -  Wynalazczość

 1. Dawid Karolewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Kamil Jarczok - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Kamil Szczepański - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 2-4 czerwca 2017 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa i 2 drużyny reprezentujące województwo lubuskie zajęły następujące miejsca:

Lubuskie Północne  9 miejsce
Lubuskie Południowe 18 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

Wśród 19 laureatów był tylko jeden przedstawiciel z Lubuskiego.  Pozostali uczniowie zostali finalistami.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 3 miejsce (89 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI

Lubuski Północny

Dariusz Serwaczak- 61 punktów
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Maria Skrodzka - 59 punktów
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Południowy Michał Leśniak - 63 punkty 
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze 
Patrycja Kozak - 57 punktów
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Przemysław Kwarta - 56 punktów
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Eliminacje okręgowe 
23 marca 2017 r. 
II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Dariusz Serwaczak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Marta Skrodzka - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Przemysław Okapiec - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Katarzyna Kostrubiec - I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Żukowicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Znamirowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Marta Łodygowska -  II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Alicja Piaskowska -  II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Patrycja Kozak - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Klaudia Szukalska - Zespół Szkół  Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Róża Buśko - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Weronika Malinowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Aleksandra Jędrowiak - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Michał Kurpisz - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 2-4 czerwca 2017 r.
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa. Drużyna reprezentujące województwo dolnosląskie zajęła 4 miejsce.

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

Wśród 19 laureatów był tylko jeden przedstawiciel z Dolnośląskiego.  Pozostali uczniowie zostali finalistami.

LAUREACI

Okręg  
Dolnośląski Dominika Gołąbek - 15 miejsce (66 p.)
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

FINALIŚCI

Dolnośląski

Justyna Kutyba - 63,5 punktu
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Aleksandra Druczak - 61 punktów
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.


Eliminacje okręgowe
28 marca 2017 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg DOLNOŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW  Blok  B  -  Wynalazczość

 1. Dominika Gołąbek- I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Aleksandra Druczak - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 3. Justyna Kutyba - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Maciej Korniewski -   II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Damian Ziomko- II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Kamil Szczepański -  II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

p>


XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 10-12 czerwca 2016 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

Po I etapie ustalana jest klasyfikacja drużynowa i drużyna reprezentująca województwo śląskie zajęła 27 miejsce (drużyna była tylko dwuosobowa)

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

FINALIŚCI

Okręg  
Śląski Dawid Karolewski - 24 punkty
ucz. Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu


Eliminacje okręgowe 
16 marca 2016 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Okręg ŚLĄSKI

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW  Blok  B  -  Wynalazczość

 1. Mateusz Wieczorek - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Dawid Karolewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 3. Mateusz Kowalewski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Bartłomiej Franczyk - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 • Adam Węgrzyn -  Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 • Kacper Łuczak -  Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

 


XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 10-12 czerwca 2016 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

 Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa i drużyna reprezentująca województwo dolnośląskie zajęła 12 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

FINALIŚCI

Okręg  
Dolnośląski Dominika Gołąbek - 64 punkty
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Agata Miklaszewska - 61 punktów
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Damian Ziomko - 24 punkty
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Eliminacje okręgowe
16 marca 2016 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Wyniki zespołowe

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW  Blok  B  -  Wynalazczość

 1. Agata Miklaszewska - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Dominika Gołąbek - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 3. Damian Ziomko - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Maciej Koroniewski -   II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Szymon Józwicki - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 • Aleksandra Druczak -  I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

XLII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 10-12 czerwca 2016 r.
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

 Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa i 2 drużyny reprezentujące województwo lubuskie zajęły następujące miejsca:

Lubuskie Północne 13 miejsce
Lubuskie Południowe 15 miejsce

 

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

Wśród 15 laureatów był tylko jeden przedstawiciel z Lubuskiego.  Pozostali uczniowie zostali finalistami.

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Północny Adrian Matusiak - 14 miejsce (67,5 p.)
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI

Lubuski Północny Maria Skrodzka - 59 punktów
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.
Paweł Marcinkowski - 57 punktów
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Lubuski Południowy Przemysław Kwarta - 61 punktów
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Michał Leśniak - 48 punktów 
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Krystian Janus - 24 punkty 
ucz. Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Eliminacje okręgowe 
18 marca 2016 r.
Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Marta Skrodzka - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Patryk Szymkiewicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Żukowicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Patryk Znamirowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Filip Daszewski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Krzysztof Karpowicz - Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim
 • Natalia Iwaszko - II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim
 • Marta Łodygowska -  II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Przemysław Kwarta - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Krystian Janus - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Michał Leśniak - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Finaliści eliminacji okręgowych:

 • Aleksandra Kurowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Joanna Anaszewska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Klaudia Szukalska - Zespół Szkół  Ekonomicznych w Zielonej Górze
 • Róża Buśko - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 • Patrycja Kozak- Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 • Jędrzej Wróblewski- Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

XLI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 27-28 maja 2015 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

 Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa i 2 drużyny reprezentujące województwo lubuskie znalazły się w pierwszej dziesiątce

Lubuskie Północne 1 miejsce
Lubuskie Południowe 6 miejsce

 

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

Wśród 15 laureatów było 4 z Lubuskiego  

LAUREACI

Okręg  
Lubuski Południowy Paulina Ratajczak - 3 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Lubuski Północny Maciej Szałachowski - 7 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
Adrian Matusiak - 10 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wlkp.
Dominika Pęczkowska - 12 miejsce
ucz. Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

FINALIŚCI

Lubuski Południowy Aleksandra Kurowska
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
Kamil Strzelczyk
ucz. Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Eliminacje okręgowe
27 marca 2015 r.
Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE PÓŁNOCNE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 3. Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 4. Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - północne na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Adrian Matusiak - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Maciej Szałachowski - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Dominika Pęczkowska - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 4 - 10 otrzymują tytuł Finalista eliminacji okręgowych:

 1. Przemysław Suszka - Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Daniel Głowienkowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 3. Łukasz Grenda - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 4. Jakub Ryglewicz - Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim
 5. Amadeusz Łopuszyński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
 6. Filip Daszewski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
 7. Paweł Marcinkowski - Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim

LUBUSKIE POŁUDNIOWE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 4. Zespół Szkół Samochodowych w Żarach

Wyniki indywidualne

Województwo lubuskie - południowe na finale OITiW Blok B - Wynalazczość będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych:

 1. Paulina Ratajczak - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 2. Aleksandra Kurowska - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze
 3. Kamil Strzelczyk - Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

Uczniowie, którzy zajęli miejsca 4 - 10 otrzymują tytuł Finalista eliminacji okręgowych:

 1. Dawid Czajkowski - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 2. Joanna Anaszewska - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 3. Krystian Janus - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 4. Mariusz Makuchowski - Zespół Szkół Samochodowych w Żarach
 5. Agata Gołąbek - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
 6. Adrianna Sirant - Zespół Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
 7. Gracjan Deus - Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

XL Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r.
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Do udziału w eliminacjach ogólnopolskich zakwalifikowało się 30 drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

Zawody składały się z trzech etapów. Po I etapie ustalana jest klastfikacja drużynowa. Drużyna reprezentujące Okręg Śląski zajęła 20 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

FINALIŚCI

Śląski Mateusz Świerczyński
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
Tomasz Załupski
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

 

Eliminacje okręgowe 
4 kwietnia 2014 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

ŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 3. Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie 

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo śląskie na finale OITiW  Blok  B  -  Wynalazczość

 1. Mateusz Świerczyński -  Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Tomasz Załupski - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu 
 3. Benedykt Waszkiewicz- Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu

Pozostali finaliści eliminacji okręgowych

 1. Bartosz Skotniczny - Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu
 2. Wojciech Wichary - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 3. Tomasz Dlugosz - Zespół Szkół nr 10 w Zabrzu
 4. Natalia Śmietana - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie 
 5. Arkadiusz Styczyński - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie
 6. Witold Kaczyński - Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie

XLIII Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Finał XLII OITiW Blok B - Wynalazczość
odbył się w dniach 2 - 4 czerwca 2017 r.
w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 


XLI Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 27-28 maja 2015 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

 Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa i drużyna gospodarzy reprezentująca województwo dolnośląskie zajęła 3 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

LAUREACI

Okręg  
Dolnośląski Weronika Pasek - 4 miejsce
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

FINALIŚCI

Okręg  
Dolnośląski Agata Miklaszewska
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Michał Szyszka
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Maciej Korniewski
ucz. II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

 

Eliminacje okręgowe
13 marca 2015 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Wyniki zespołowe

 1. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

Wyniki indywidualne

Województwo dolnośląskie na finale OITiW Blok B - Wynalazczość, który odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy będą reprezentować laureaci eliminacji okręgowych

 1. Maciej Korniewski - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Damian Ziomko - II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

oraz drużyna gospodarzy, w składzie:

 • Agata Miklaszewska
 • Weronika Pasek
 • Michał Szyszka

XL Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Blok B - Wynalazczość

Finał odbył się w dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r.
w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni

Do udziału eliminacjach ogólnopolskich zakwalifikowało się 30 drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

Zawody składały się z trzech etapów. Po I etapie ustalana jest  klasyfikacja drużynowa i drużyna  reprezentująca województwo dolnośląskie zajęła 6 miejsce

Uczniowie, którzy przeszli do II etapu otrzymali tytuł FINALISTA OLIMPIADY, a uczestnicy III etapu tytuł LAUREATA OLIMPIADY.

LAUREACI

 Okręg Dolnośląski
Weronika Pasek - 9 miejsce
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

FINALIŚCI

Okręg Dolnośląski
Michał Szyszka
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy
Agata Miklaszewska
ucz. I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy

Eliminacje okręgowe 
4 kwietnia 2014 r.
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

DOLNOŚLĄSKIE

Wyniki zespołowe

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy
 2. Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
   

Wyniki indywidualne

Laureaci eliminacji okręgowych, którzy będą reprezentować województwo dolnośląskie na finale OITiW  Blok  B  -  Wynalazczość

 1. Weronika Pasek - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 
 2. Agata Miklaszewska - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 
 3. Michał Szyszka - I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy 

Pozostali finaliści eliminacji okręgowych

 1. Agnieszka Baczewska - Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
  Joanna Wrona - Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
 2. Kinga Hyla - Liceum Ogólnokształcące nr VIII we Wrocławiu
Joomla templates by a4joomla